Volgens het nieuw burgerlijk wetboek (NBW) is een eigenaar of beheerder van bomen in beginsel aansprakelijk voor schade veroorzaakt door zijn bomen, de zogenaamde zorgplicht. Wanneer echter blijkt dat u, wanneer uw boom schade heeft veroorzaakt, de boom regelmatig heeft laten controleren en verzorgen, staat u sterk in eventuele schadezaken. Wanneer om bewijs wordt gevraagd dat u daadwerkelijk de boom regelmatig heeft laten controleren en verzorgen moet dat bewijsmateriaal bestaan uit de volgende punten:

  1. Met welke regelmaat de bomen gecontroleerd zijn en waarom;
  2. Op welke datum de boom voor het laatst is gecontroleerd;
  3. Wat deze controle precies inhield;
  4. Wat daarbij is geconstateerd;
  5. Of er maatregelen getroffen moesten worden naar aanleiding van de controle en wat de urgentie daarvan was;
  6. Welke maatregelen eventueel naar aanleiding van de controle zijn getroffen.

Het grote voordeel van een regelmatige controle is echter niet het kunnen afwentelen van de aansprakelijkheid, maar dat het in veel gevallen schade voorkomt.
Voor het uitvoeren van deze controle gebruiken wij de VTA-methode (Visual Tree Assisment), de zogenaamde visuele boomcontrole. Daarbij wordt gekeken naar de zichtbare gebreken van een boom.

Soms is deze visuele controle niet voldoende om problemen inzichtelijk te krijgen en is er aanvullend onderzoek nodig. Bijvoorbeeld om de ernst van een aantasting in de stam te meten. Dit gebeurt met de juiste apparatuur die wij hiervoor in huis hebben. Hieruit vloeit een onderbouwde conclusie voort, met daaraan een deskundig advies gekoppeld over eventuele maatregelen die getroffen dienen te worden. Deze gegevens worden zorgvuldig in een rapport weergegeven, zodat het voor iedereen duidelijk en inzichtelijk is. Op het gebied van onderzoek & advies hebben wij den nodige certificeringen in huis, zodat wij u ook hiermee optimaal van dienst kunnen zijn.

Twijfelt u zelf aan de gezondheid van uw boom, bijvoorbeeld omdat de bladbezetting niet goed is, of omdat er paddenstoelen op of bij uw boom groeien? Laat het ons weten en wij komen bij u langs voor een deskundig advies.

Zakelijk - boomverzorging